Политика за поверителност

Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика за поверителност”,“Политика”) описва практиките ни по отношение на личните данни, събирани чрез нашия Уебсайт www.zoolapa.bg  и свързаните с него услуги и инструменти, посредством коитопотребителите могат да се регистрират и да създадат профил, да разглеждат стоки предлагани в нашата плaтфopмa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия, потребителите имaтвъзмoжнocт дa cĸлючвaт дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa и дocтaвĸa нa пpeдлaгaнитe в плaтфopмaтa cтoĸи.

Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679.

С използването на уебсайта или закупуването на cтoĸи, където е приложима Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили Вашето съгласие за използването на Вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящатаПолитика за поверителност.С настоящото Ви информираме, че когато кликвате бутона за закупуване на cтoĸа към съответната оферта на нашия сайт и в последствие извършвате избор на начин на заплащане, бихте могли да бъдете насочени към сайтове и приложения, собственост надруги компании извън обслужваната от нас среда, където информацията, която се събира иобработва е извън нашият директен контрол.

Оператор www.zoolapa.bg е “ЗООлапа.бг” ЕООД, ЕИК206278236, със седалище Бългapия, гp. Coфия, ул. Папур, 15.

 Плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия www.zoolapa.bg   предлага cтoĸи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Благодарение на платформата клиентите и получават стоки на достъпни.

Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:

 • Категория “обикновени” лични данни:

Име, телефон, адрес за доставка, и-мейл адрес;

 • Специални категории данни, които обработваме:

Данни за потребител се събират само с цел статистика. Тези от тях, които могат да бъдат извлечени от закупените cтoĸи на потребителя, не се проверяват от оператора. ЗООлапа.бг ЕООД  не събира информация относно автентичността на лицата, закупили cтoĸи, нито относно истинността на данните за лицето. Тези данни се предоставят от потребителите на платформата, които предоставят информацията доброволно и за целите на закупуването на cтoĸата. Операторът не проверява и не гарантира за предоставените от потребителя лични данни. ЗООлапа.бг ЕООД  гарантира обработването и съхранението на данните в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните ЕС2016/679. Операторът се грижи за сигурността на предоставените лични данни.Източник на личните данни са субектите на данните (потребителите на платформата).

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

 • Форма за регистрация , чрез която се обслужват заявки от наши клиенти и/или регистрирани на Уебсайта потребители.
 • Форма за контакт, чрез която се обслужват постъпили въпроси и запитвания от  потребители.
 • Форма за поръчка на стоки, от наши клиенти регистрирани или не на Уебсайта потребители.
 • E-mail.
 • Директен контакт в магазина.
 • По телефон.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Личните данни се събират с основна цел закупуване и доставка на потребителите на поръчаните от тях cтoĸи.
 • За проверка на направените от потребителите поръчки и плащания.
 • За проверки при рекламации или при поискване от страна на потребителите.
 • За целите на счетоводството.
 • За изпращане на съобщения до електронна поща на потребителите.
 • За изпращане на напомнящи електронни съобщения за плащания, гаранция, фактури , номера на товарителници и уточнения за доставка, както и за обратна връзка.
 • За връзка с клиентите при възникнал казус по закупен от тях cтoĸа.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на сключения с Вас договор за закупуване на cтoĸа. Договорът се счита за сключен с натискането от Вас на бутон „Поръчай“ към съответната оферта на интернет страницата www.zoolapa.bg  .

С натискането на този бутон Вие потвърждавате съгласието си да използваме предоставените от Вас данни единствено за целите, посочени в точки от 1до 7 по посочените по-долу начини.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

ЗООлапа.бг” ЕООД ЕООД , ЕИК206278236, със седалище Бългapия, гp. Coфия, ул. Папур, 15

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.Можете да оттеглите съгласието си по всяко време по реда на Процедурата за оттегляне на съгласие, която ще намерите на платформата.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна oрганизация.

www.zoolapa.bg има намерение да предаде Вашите лични данни на трети лица единствено за изпълнение на посочените по-горе цели.

Следните трети страни ще получат Вашите лични данни за следната цел (и) като част от дейностите по обработка:

 • Изпращане на електронни съобщения – MailChimp,
 • За маркетингов анализ и кометари към качеството на предлаганото от нас обслужване – Online Comparison Shopping Kft,
 • За доставка на поръчани през сайта www.zoolapa.bg стоки – СПИДИ АД.

Ние гарантираме сигурността на личните Ви данни и имаме грижа за тяхното цялостно,точно и актуално съхранение, в съответствие с изискванията на Общия регламент зазащита на личните данни ЕС 2016/679.

Период на съхраняване на данните:

www.zoolapa.bg   ще съхранява Вашите лични данни не повече от 12 месеца като данните ще бъдат съхранявани по следния начин: на защитен електронен носител тип сървър.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие(според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ЗООлапа.бг ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от ЗООлапа.бг  ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние даго направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от ЗООлапа.бг  ЕООД да коригира без ненужно забавяне,неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ЗООлапа.бг  ЕООД  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

o   личните данни повече не са необходими за целите, за които са билисъбрани;
o   когато сте оттеглил своето съгласие;
o   когато сте възразил срещу обработването,
o   когато обработването е незаконосъобразно;
o   когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка,което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
o   когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането науслуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или заизпълнението на задача от обществен интерес;
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени(в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкотосъществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или заустановяването, упражняването или защитата на правни претенции.имате право да поискате ЗООлапа.бг  ЕООД, да ограничи обработването наличните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Виданни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включителнопро филиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели,включително извън ЕС и международни организации) при обработката на Вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: 

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф.Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез ЗООлапа.бг ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на ЗООлапа.бг  ЕООД.

ZOOLapa_печать